اینترنت و سبک زندگی
61 بازدید
محل نشر: ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی معارف / شماره 97 / خرداد و تیر 92
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جمله مشهوری در مورد استفاده از اینترنت وجود دارد که می‌گوید: «کسی که نمی‌داند در اینترنت به دنبال چیست، در واقع دنبال همه چیز است.» حقیقت این است که وجود جذابیت بسیار زیاد و ارائه بسیار گسترده و پر زرق و برق اطلاعات در این رسانه، هر شخصی که بدون هدف وارد آن شود را ساعت­ها میخ­کوب خواهد نمود. در وضع ذهن فرد به مانند یک جاروبرقی انواع و اقسام اطلاعات را در این فضا جذب می­کند؛ اطلاعاتی که معلوم نیست هر کدامشان چه تأثیری در تفکر، رفتار و سبک زندگی وی می­گذارد! این در حالی است که برخی از بزرگان آشنا با فضای رسانه معتقدند که در جامعه دینی، باید فرهنگ دینی رسانه­های کارآمد و جدید (مانند اینترنت) را به خدمت خود درآورد و از آن به عنوان وسیله نشر معارف و فرهنگ خویش استفاده نماید. و حال این که انجام بررسی مختصر بر روی جامعه اینترنتی ایران شرایط را به گونه­ای دیگر نشان می­دهد؛ چنان‌که روز به روز شاهد غالب شدن سبک زندگی اینترنتی بر شهروندان اینترنتی هستیم به گونه­ای که برخی از کارشناسان از آن به «گارد بازد جامعه ایرانی در مقابل اینترنت» تعبیر می­کنند. از سوی دیگر برخی معتقدند که ابزار و تکنولوژی­های جدید را باید با لوازم فرهنگی آن پذیرفت و تنها در صورت ملتزم شدن به فرهنگ همراه با ابزار جدید، استفاده بهینه از آن صورت خواهد پذیرفت! اما بروز برخوردهای متفاوت فرهنگی در فرهنگ­های مختلف دنیا در مقابل ابزارهایی چون اینترنت را می­توان نقطه قابل نقد این دیدگاه دانست و این دیدگاه را نوعی «وادادگی» در مقابل فرهنگ بیگانه دانست. به طور کلی می­توان چنین استنباط نمود افرادی که برای استفاده از رسانه­ای مانند اینترنت برنامه و شناخت درستی نداشته باشند، مقهور آن خواهند شد و تحت تأثیر آن سبک زندگی­شان نیز دستخوش تغییر خواهد شد. چرا که ماهواره، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی در عصر فناوری تلاش می­کند سبک زندگی و نوع پوشش و رفتار مردم در دهکدة جهانی را تا حد زیادی مشابه هم سازد؛ اما هیچ کس بدون پذیرفتن هویت واقعی خود که تحت تأثیر دین، سنّت و رسوم کشورش می‌باشد، نمی‌تواند به سبک صحیحی از زندگی دست یابد. در این یادداشت سعی بر این است تا جنبه­های مثبت و منفی تأثیر رسانه اینترنت بر سبک زندگی فرد و خانواده ایرانی، به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.