نقش آنالیز در پیشرفت و توسعه پایگاههای اسلامی
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه ره آورد نور/ زمستان 1390/ شماره 37
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دنیای اینترنت که هر روز هزاران پایگاه جدید متولد می شوند، تنها پایگاه هایی می توانند زنده و پویا بمانند که به صورت مستمر به بهینه‌سازی خویش بپردازند و بهینه‌سازی پایگاه، بدون داشتن اطلاعات متقن از تجزیه و تحلیل پایگاه ممکن نیست. به اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل و گزارش داده ها در اینترنت به منظور شناخت بهتر و بهینه‌سازی استفاده از یک پایگاه آنالیز یا تجزیه و تحلیل پایگاه گفته می شود که پرداختن به آن، نقش مهمی را در روند بهینه‌سازی پایگاه ایفا می نماید.