شیعیان و بهره مندی از اینترنت
60 بازدید
محل نشر: نشریه آموزشی اطلاع رسانی معارف/ شماره 94
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/02/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بخش اول این نوشته با استفاده از منابع موجود در اینترنت میزان دسترسی شیعیان به اینترنت مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم فهرست چند پایگاه مهم شیعیان در اینترنت به همراه امکانات آن‌‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.