بسترسازی الکترونیک در «بومی سازی علوم انسانی»
85 بازدید
محل نشر: نشریه آموزشی، اطلاع رسانی معارف/ شماره 86
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/05/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله سعی دارد به صورت مختصر به بررسی تأثیر بسترسازی الکترونیک در بومی‌سازی علوم انسانی بپردازد.