طراحی کاربرپسند، چرا و چگونه
58 بازدید
محل نشر: فصلنامه ره آورد نور/ پاییز 1388/ شماره 28
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/09/04
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به ابعاد کاربردپذیری یا اصول طراحی وب می پردازد.